Algemene leveringsvoorwaarden

METIS levert volgens onderstaande voorwaarden apparatuur en/of service/onderdelen. Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten in opdracht van beroeps- en bedrijfsmatige afnemers zijn van toepassing de Algemene verkoop-, leverings-, montage- en onderhoudsvoorwaarden NVKL , zoals uitgegeven door de Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL), gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Den Haag op 10 januari 2023 onder nummer 4/2023. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

NVKL algemene leveringsvoorwaarden 2023

NVKL General Conditions 2023