Disclaimer

Disclaimer voor metis-coolingheating.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van metis-coolingheating.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door METIS. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard.

METIS streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de inhoud op deze website onvolledig, verouderd en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

METIS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het directe gevolg of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op of via deze website.

METIS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van metis-coolingheating.nl op deze pagina.