Nieuwe F-gassen verordening

Is koelen of verwarmen een onderdeel van uw bedrijfsproces of bent u verantwoordelijk voor de koel- en verwarmingsinstallatie bij uw klant? Dan raakt de nieuwe F-gassenverordening u ook! 
De toegestane GWP’s van koudemiddelen in apparaten en installaties die nieuw op de markt komen worden snel lager.

Laag GWP koudemiddelen 
Maak kennis met onze nieuwe koelmachines en warmtepompen met een laag GWP koudemiddelen waaronder propaan.